Program

Fitness Management Maraton – Program 2 dniowy

27.09.2016 (wtorek) – POLSKA BEZ TAJEMNIC

Zapraszamy wszystkich uczestników do Hali 15, na terenie MTP. Rejestracja będzie się odbywać bezpośrednio przy wejściu na halę.
Według dostępnych zagranicznych statystyk, Polska to drugi najszybciej rozwijający się rynek w Europie. Widoczne są przemiany, jakich doświadczyliśmy w ostatnich 10, 5 czy nawet 2 latach. Co z nich wynika? W jaką stronę zmierzamy, co z segmentacją, jak zmienia się poziom cen? Na podstawie analizy danych, zostanie przedstawiona obecna sytuacja na polskim rynku fitness uwzględniająca trendy, tendencje oraz wewnętrzny podział.
Prowadzący : Łukasz Balicki (eFitness) i Robert Kamiński (PZPF)
LOWCOST to nowy, dopiero rozwijający się segment rynku o wielu twarzach. Bazuje przede wszystkim na efekcie skali, automatycznych modelach płatności oraz "zredukowanych" kosztach. Czym się jednak charakteryzuje, jakie są jego mocne strony oraz jak długofalowo wpłynie na rynek? Na podstawie obecnych statystyk oraz prognoz, zastanowimy się jaki będzie długofalowy wpływ segmentu lowcost na polski rynek fitness.
PYTANIA:
Czy na polskim rynku naprawdę mamy do czynienia z modelowymi klubami typu lowcost?
Czy klub lowcost to tania inwestycja?
Dla kogo jest klub typu lowcost? Kto jest grupą docelową?
Jak nisko klub lowcost może zejść z ceną?
Kto stanowi największą konkurencję dla segmentu lowcost?
Prognoza rozwoju klubów lowcost vs mid-market.
Moderator: Sebastian Goszcz, Tomasz Napiórkowski
Uczestnicy panelu: Michał Kabat (Icon), Grzegorz Warchałowski - FC24, Adam Śliwiński (former CEO McFIT Polska), Maciej Kowalski (Fitness24Seven)
MID MARKET czyli kluby oferujące szeroki wachlarz usług Klientom z tzw. średnią ceną, zazwyczaj ponad 100 zł. Jest to zdecydowana większość klubów fitness w Polsce oraz grupa wskazywana jako najbardziej zagrożona postępującymi zmianami. Uczestnicy poznają definicję klubu mid-market i uzyskają informację na temat aktualnej sytuacji w zakresie rozwoju segmentu mid-market na polskim rynku (stan obecny i prognoza), w oparciu o dane liczbowe.
PYTANIA :
Co to znaczy klub mid-market, jak znaleźć wyróżnik?
Czy klub typu mid-market jest dla wszystkich?
Kto stanowi grupę docelową?
Czy czas klubów mid-market przemija, w dobie klubów nisko budżetowych i rosnącej specjalizacji?
Dlaczego istnieje grupa klubów mid-market, które są zagrożone zamknięciem?
Moderator: Małgorzata Burdziełowska, Tomasz Napiórkowski
Uczestnicy panelu: Alexander Wilewski - Total Fitness, Adam Żerkowski - Saturn Fitness, Magdalena Jaszczak - Loft Fitness, Tomasz Wolsztyniak (Tiger), Michał Parnas, Marek Prusiński (Jatomi Fitness)
Ten rodzaj obiektów nie jest nowością na polskim rynku fitness. Zmianą jest świadomość istnienia, jasna klasyfikacja oraz dojrzałość klientów dająca nowe tchnienie dla tej grupy. Kluby boutikowe/specjalistyczne są już obecne na naszym rynku, możemy do nich zakwalifikować szkoły jogi, szkoły tańca, boxy crossfitowe, czyli specjalistyczne usługi dostępne w klasycznych klubach fitness.
PYTANIA:
Siła relacji jest siłą nie do zatrzymania?
Dlaczego na polskim rynku powstaje tak mało klubów z tego segmentu, pomimo trendów takich jak: Triathlon, maratony itp. (wyjątek stanowią kluby typu crossfit).
Jaką politykę cenową i karnetową zastosować w klubie z tego segmentu?
Dla kogo jest ten segment? Dla jakiego typu Klienta?
Moderator: Artur Ligęska, Sebastian Goszcz
Uczestnicy panelu: Joanna Apolinarska (Centrum Tenisowe Arena), Grzegorz Warchałowski - (FC24) , Bogumił Głuszkowski (City Zen), Krzysztof Kopka (36 minut), Anna Trejgis (Crossfit Wrocław)
Spośród wszystkich segmentów klubów kluby premium, mimo początkowego szybkiego startu, są obecnie najmniej licznie reprezentowane w Polsce. Teoretycznie świadome sportowe i bogacące się społeczeństwo wprost wymaga usług na poziomie premium. Zastanówmy się wspólnie gdzie tkwią największe zalety tego rodzaju klubów.
PYTANIA:
Co to znaczy być premium? Gdzie szukać "premiowości"?
Co definiuje bardziej klub premium, cena czy poziom usług?
Czy klub premium musi być drogi (rozmowa na temat inwestycji i kosztów operacyjnych)?
Dlaczego na polskim rynku kluby premium to nisza?
Czy klub premium to droga inwestycja?
Co stanowi o przewadze klubu premium nad klubami z innych segmentów?
Do kogo skierowana jest oferta klubu premium?
Moderator: Małgorzata Burdziełowska, Artur Ligęska
Uczestnicy panelu: Michał Kabat - (Holmes Place), Dominik Śliwowski - (Artis), Paweł Wójcik - SOHO, Mariola Metelska - Strefa Fitness Tychy, Jacek Niewęgłowski - Good Luck Club, Magdalena Bronchard (Bella Line)
Wykład eksperta Pracuj.pl poruszający następujące zagadniania :
Czym jest wizerunek pracodawcy?
Budowa kultury organizacyjnej opartej o zaangażowanie
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
Najważniejsze zasady budowy marki pracodawcy
Monitorowanie działań Employer Brandingowych
Prowadzący: Łukasz Marciniak Pracuj.pl
Zapraszamy wszystkich na branżowe Pizza Pasta Party również w Hali 15 MTP. Ciąg dalszy w rekomendowanym Clubie w Poznaniu. Szczegóły niebawem.

28.09.2016 (środa) – PIENIĄDZE I LUDZIE

Przedstawienie głównych założeń, planu i sposobu pracy.
Prowadzący: Łukasz Balicki i Robert Kamiński
Uczestnicy uzyskają informację, w jaki sposób stworzyć efektywny harmonogram przedsprzedaży. Przedstawione zostaną przykłady różnych technik promocyjnych stosowanych w procesie przedsprzedaży oraz przykłady systemów motywacyjnych i systemów raportowania w procesie przedsprzedaży.
Prowadzący : Tomasz Sierpiński i Michał Mańkowski
W pierwszej części uczestnicy uzyskają informację, w jaki sposób stworzyć poprawnie budżet klubu. Jakie dane powinny znaleźć się w budżecie i dlaczego są tak istotne w procesie budżetowania? W jaki sposób dokonywać szacowania wartości w budżecie? Szczegółowo omówiona zostanie również struktura przychodowa i kosztowa.
Prowadzący : Tomasz Napiórkowski i Łukasz Balicki
Przedstawione zostanie autorskie spojrzenie na prowadzenie klubu fitness oczami właściciela. Poruszone zostaną kryteria sukcesu w sporcie, życiu i w biznesie. Jakie są różnice pomiędzy byciem liderem-właścicielem, a liderem-menadżerem? Co w praktyce oznacza postawienie na ludzi? Po jakim czasie pracownik jest gotowy? Czym są nisze w Naszej branży? Co oznacza zdanie: "albo jesteś jakiś albo jesteś żaden"?
Prowadzący : Bogumił Głuszkowski (CityZen)
Pojedynki trwające ok 15 min każdy. Po jednej stronie OPONENCI po drugiej OBROŃCY postawionej tezy.
Uczestnikami pojedynków będą doradcy, eksperci i uczestnicy paneli dyskusyjnych. Przewidziany aktywny udział uczestników na sali.

1.Trening personalny - sposoby rozliczania, właściwa cena? Licencja czy system progowy?
2. Karnet przedpołudniowy - tani czy drogi?
3. Długość życia klienta w klubie a cena karnetu? Czy Klient lojalny powinien płacić mniej?
4. Zatrudnianie osób na recepcję - student czy osoba 30+
5. Opłata wpisowa i administracyjna - wprowadzić czy zrezygnować?
6. Celowość windykacji i sposoby jej przeprowadzania - Czy prowadzić windykację w klubie Fitness?